Artykuł nadsyłany do redakcji powinien:

 • Zawierać poprawną zawartość merytoryczną
 • posiadać minimum 15 000 znaków;
 • posiadać bibliografię i odnośniki do niej zawarte w treści;
 • zawierać streszczenie oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • jeśli posiada ryciny, to należy je ponumerować oraz opisać.
 • Zdjęcia powinny posiadać rozdzielczość min. 300 dpi, być ostre i najlepiej w formie oryginalnej (bez przycinania, rozjaśniania itd.) - tym zajmie się grafik wydawnictwa. Format pliku: jpg.

Artykuły można pisać wraz ze współpracownikami, doktorantami lub studentami. Za każdą treść autor otrzymuje honorarium oraz punkty edukacyjne. Należy pamiętać, że proces akceptacji artykułu trwa, ponieważ wszystkie treści podlegają recenzji merytorycznej, dokonywanej przez naszych konsultantów.

Konsultanci merytoryczni:

 • Dr n. wet. Aleksander Gierek
 • Dr n. wet. Wojciech Hildebrand
 • Lek. wet. Maciej Koliński

Recenzenci:

 • Prof. dr hab., prof. h.c. Zbigniew Pomorski
 • Prof. dr hab. Zbigniew Pomorski
 • Dr hab. Roman Aleksiewicz
 • Prof. dr hab. Zdzisław Boryczko
 • Prof. dr hab. Wojciech Brzeski
 • Prof. dr hab. Bianca Carstanjen
 • Prof. dr hab. Jose Joaquin Ceron
 • Prof. dr hab. Andrzej Depta
 • Prof. dr hab. Józef Dębowy
 • Prof. dr Gilles Dupré
 • Prof. dr hab. Zdzisław
 • Dr n. wet. Thomas Gobel
 • Prof. dr Christian Hanzen
 • Prof. dr hab. Maria Katkiewicz
 • Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta
 • Dr n. wet. Janina Łukaszewska
 • Prof. dr hab. Janusz Madej
 • Prof. dr hab. Józef Nicpoń
 • Prof. dr hab. Wojciech Nowacki
 • Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski
 • Prof. dr hab. Kornel Ratajczak
 • Prof. dr hab. Józef Szarek
 • Dr n. wet. Grzegorz Wąsiatycz
 • Prof. Dr. Axel Wehrend
 • Prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
 • Dr n. wet. Katarzyna Mróz
 • Dr n. wet. Agnieszka Nowak Noszczyk, prof. nadzw.
 • Dr n. wet. Piotr Sławuta